השקיעו בשינוי,
השקיעו בהזדמנות,
השקיעו במחשבה טובה

העברה בנקאית:
בנק לאומי סניף 912
מספר חשבון: 377100/73
מחשבה טובה הינה עמותה רשומה מס’ 580409191 תרומה ל"מחשבה טובה" מקנה זיכוי מס על פי סעיף 46 (א) לפקודת מס הכנסה.