דורשי תעסוקה

דורשי תעסוקה

הכשרה טכנולוגית וליווי אישי להשתלבות תעסוקתית

פרויקטים

תעסוקה בעידן הדיגיטלי

אוכלוסיות שאינן נגישות לעולם הדיגיטלי נתקלות בחסם בתהליכי קבלה לעבודה, קידום ורכישת השכלה. מטרת הקורס היא להקנות מיומנויות בסיסיות במחשב ובאינטרנט על מנת להסיר חסם זה. בנוסף, הקורס מציע גם פיתוח מיומנויות להתנהלות נכונה בסביבת עבודה דיגיטלית.

חושבות קדימה

קורס המיועד לנשים המעוניינות להשתלב בתפקידי אדמיניסטרציה בשוק העבודה. מטרת הקורס היא העצמה כלכלית וקידום תעסוקתי של הנשים המשתתפות בו. בקורס, מקבלות המשתתפות כלים רבים שיסייעו להן להשתלב ולהתקדם בעולם התעסוקה, וכן להוות גורם חיובי ומשפיע בקרב משפחותיהן והקהילה בה הן חיות. הקורס כולל לימודים עיוניים ומעשיים המדמים סביבת עבודה משרדית.

App2u

התוכנית שמה לעצמה למטרה לקדם ולהעצים נשים על ידי עידודן לרכוש השכלה מקצועית טכנולוגית, לטובת בניית אופק תעסוקתי משמעותי. התוכנית מקנה למשתתפות ידע מקצועי ברמה גבוהה, כלים ומיומנויות בתחומים טכנולוגיים מתקדמים (תכנות, פיתוח וכו'...) הנדרשים בשוק העבודה והתנסות מעשית בתחום. המשתתפות בתוכנית עוברות הכשרה טכנולוגית לצד הכנה לתעסוקה, העצמה אישית והתמחות מקצועית בתחום הנלמד. למרות הגידול בשיעור הנשים המשתתפות בשוק העבודה רק כ 25% מהעובדים במקצועות ההיי-טק הם נשים. נשים רבות מועסקות בעבודות בעלות תדמית נמוכה ובמשרות המאופיינות בתת-תעסוקה (משרות זמניות, בלתי מקצועיות וכו'). שיעורן המזערי של נשים בענפי טכנולוגיה מושפעת במידה רבה ממסלולי ההשכלה "הנשיים" בהם נוטות נשים לבחור. התוכנית מעודדת נשים להשתלבות בתעסוקה בתחום הייטק על ידי יצירת בסיס לרכישת השכלה מקצועית, בתחומים טכנולוגיים, תוך פיתוח תחושת מסוגלות.
עוד על התוכניות בקטלוג הקורסים

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO >> WWW.KARINLEV.COM