אוכלוסיות מיוחדות

banner-seperator

אנשים עם מוגבלויות

הנגשה טכנולוגית תוך שילוב בקהילה ובחברה

אנשים רבים עם מוגבלות נדחקים אל השוליים החברתיים בשל מוגבלותם ומתקשים להתנהל במציאות היומיומית המאתגרת. אי שליטה וחוסר ידע במחשבים מהווים עבור קהל זה מוגבלות נוספת בהשתלבות החברתית וחסם בקבלת שירותים רבים מהקהילה ומספקים עסקיים. עמותת מחשבה טובה משתמשת בטכנולוגיה ככלי לגישור על פערים אלו. באמצעות תכנית לימודית ייעודית, אנו מחברים אנשים עם מוגבלויות למגוון כלים טכנולוגיים ותוכנות מתקדמות. המשתתפים נחשפים למגוון אתרי פנאי וידע כגון יו-טיוב, פייסבוק, ודוא"ל, יחד עם הכרות עם כלים אינטרנטיים שבכוחם להקל על חיי היום-יום כגון אתרי מיצוי זכויות, ביטוח לאומי, תשלום חשבונות, בנקים, קופות חולים ועוד. בזכות חיבור זה, הטכנולוגיה הופכת מאתגר להזדמנות והמחשב הופך לכלי רלוונטי, מעניין ומהנה. המשתתפים מחזקים את תחושת הערך העצמי ותחושת המסוגלות שלהם ונפתח עבורם פתח להשתלבות חברתית ולקידום התקשורת עם בני משפחה, חברים והקהילה שסביבם.

פרויקטים

לגלוש בלי לחשוש

תוכנית ייעודית המשלבת אנשים המתמודדים עם בעיות נפשיות יחד עם אנשים מקרב האוכלוסייה הכללית למטרת למידת קורס יישומי מחשב מתקדמים ושימושי אינטרנט באווירה חברתית ומגבשת, המעודדת שיח ואינטראקציה. התכנית מבקשת להפוך את המחשב לכלי יעיל ומסייע עבור המשתתפים לשפר את איכות חייהם, להוות גשר לשיח חיובי ולפתיחת ערוצי תקשורת חדשים בין המתמודדים לבין אנשים מקרב האוכלוסייה הכללית.

מקום ברשת

קורס הכרת המחשב למשתתפים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. התוכנית מבקשת להפוך את המחשב לכלי מעשיר ומעצים עבור המשתתפים, שיסייע להם להשתלבות חברתית נאותה, קבלת מידע אודות שירותים וזכויות שמציעה להם המדינה והקהילה, וישמש אמצעי לפיתוח אישיותם, זהותם, ותחומי העניין שלהם.

מתמודדים ביחד

תוכנית ייעודית המשלבת אנשים המתמודדים עם בעיות נפשיות יחד עם בני משפחותיהם הקרובים ("אחר משמעותי") לקורס יישומי מחשב ואינטרנט באווירה חברתית ומגבשת, המעודדת שיח ואינטראקציה. התכנית מבקשת להפוך את המחשב לכלי יעיל ומסייע עבור המשתתפים, ולהוות גשר לשיח חיובי ולפתיחת ערוצי תקשורת חדשים בין המתמודד לבין הקרוב המשמעותי שחובר עמו לתוכנית.

KARINLEV - PRINTING & DIGITAL DESIGN STUDIO >> WWW.KARINLEV.COM